top of page
KARIES

Karies betyr tannråte eller hull i tennene. Man får hull fordi tannsubstans brytes ned av bakterier som lever på tannoverflatene. En tidlig kariesskade kan sees som hvit flekk på tannen. Noen ganger kan skaden sitte i flater som er vanskelig å se. Tannlegen kan da ta røntgen til hjelp. Som regel har man ikke symptomer i tidlige stadier av kariesprosessen. Men når hullet blir dypere kan man kjenne litt ising i tannen. Tannverk er tegn på at skaden er ganske dyp.
 

Det er fire kriterier som er nødvendig for kariesutviklingen. Tannsubstans, bakterier, tid og sukker. Bakterier bryter sukkeret ned til syre. Syre vil etse bort emaljen og fjerne mineraler (kalsium og fosfat) fra denne. Prosessen kalles de mineralisering.
Spytt skylder bort og nøytraliserer syre. Det inneholder også mineraler som kan erstatte de tapte fra emaljen. Prosessen kalles remineralisering.
De mineralisering og remineralisering vil skje hver gang vi spiser eller drikker noe som inneholder sukker. Men hvis sukker inntas for ofte, vil spytt ikke få nok tid til å remineralisere tennene. Emaljen blir gradvis svakere. Dette er begynnelsen til karies.

Risiko faktorer:

  • Dårlig hygiene.

  • Høyt inntak av sukkerholdige mat.

  • Feilnæring

  • Systemiske sykdommer: Noen sykdommer kan minke mengder spytt i munnen, og kan gi munntørrhet (eks. Sjøgrens syndrom). Les mer om dette under munntørrhet.

  • Medikamentbruk: Noen inneholder sukker, andre kan gi munntørrhet.

 

bottom of page