ROTFYLLING

Rotfylling: Er en behandling som innebærer at nerven i tannroten tas vekk. Kanalen blir deretter rengjort, formet, og fylt med et gummimaterialet slik at nye bakterier blir hindret i å komme inn i roten. Den vanligste årsaken til at en tann må rotfylles er at et hull i en tann kommer seg inn til nerven og infiserer den med bakterier.
 

 

Medlem av Den norske
tannlegeforeningen

Mandag -  Fredag     8:30 - 16:00
Betjent telefon         (8:30-15:30)

© Ibsen Tannklinikk | info@ibsentannklinikk.no

  • Instagram