top of page
FYLLINGSTERAPI

Den vanligste årsaken til fyllingsterapi er hull i tennene. Andre årsaker kan være at tannen knekker (fraktur) eller fraktur av eldre fyllinger.  Når tannlegen legger en fylling fjernes den ødelagte tannsubstansen så det bare er frisk tannsubstans igjen. Deretter fylles hullet med et fyllingsmateriale.

 

Valg av fyllingsmateriale avhenger av den oppgave som skal løses. Det kan avhenge av f.eks.hullets størrelse, og om det er allergisk reaksjon mot bestemte materialer, men også av hvor i munnen fyllingen skal legges. Den mest vanligste fyllingsmaterialet er plastfyllinger.

bottom of page